U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Je kunt je voor een seminar en individuele sessie aanmelden door een mail te sturen naar info@thetahealingbynancy.nl.

Vermeld hierbij je naam en je volledige adres.

 

 Algemene Voorwaarden 

 Seminars/Cursussen en persoonlijke consulten:

 1: Cursist is zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar handelen, zowel tijdens de seminars als daarbuiten.

2: Cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces.

3: ThetaHealing By Nancy / N.J Snoek is niet verantwoordelijk voor het handelen en de gevoelens van de cursist/ondergetekende.

4: Als de cursist/ondergetekende plotseling verhinderd is om het seminar te volgen laat hij/zij dit zo snel mogelijk weten.

5: Alle informatie die tijdens het seminar met de groep wordt uitgewisseld is vertrouwelijk en dient niet buiten de groep besproken te worden.

6: Noch de lesstof, noch het lesboek mag worden gekopieerd of gegeven worden aan derden.

7: In de prijs van het seminar zit het schriftelijke lesmateriaal, de koffie, de thee en versnaperingen over de gehele dag inbegrepen. Neem uw eigen lunch mee.

8: De lesdag begint om tussen 9.00 uur en 10.00 uur, afhankelijk van het seminar, en eindigt ± 17.00 uur. Gelieve op tijd aanwezig te zijn. Vanaf 8.45 uur/9.45 uur bent u welkom.

9: Zorg voor prettig zittende kleding en neem warme sokken of pantoffels mee.

10: De cursus gaat alleen door bij genoeg aanmeldingen! Zijn er niet genoeg aanmeldingen dan heeft ThetaHealing By Nancy  het recht om de te verschuiven naar een later tijdstip. U krijgt dan uw aanbetaling terug.

 

Skype consulten:

1: Deze kunnen per telefoon of via e-mail worden aangevraagd.

2: De cliënt is zelf verantwoordelijk voor een goed werkend Skype programma.

3: Indien de verbinding om wat voor reden dan ook uitvalt, proberen we eerst om het contact te herstellen. Als dit onmogelijk     blijkt zetten we het consult op een andere tijdstip voort.

4: Als u verhinderd bent om de afspraak voor een consult na te komen dient dit 24 uur van te voren afgemeld te worden. Als dit niet is gedaan ontvangt u toch een rekening.

5: Voor afgesproken consulten kan geen geld terug gevraagd worden

                                              

 

BETALING - EN ANNULERINGSREGELS SEMINARS:

1: Na aanmelding is er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, beginnende op de dag van aanmelding.

 2: De aanbetaling is niet restitueerbaar.  Let op! Alleen aanmelden via email met de juiste gegevens is geldig.

 3: Als 3 weken na aanmelding de aanbetaling nog niet  binnen is vervalt automatisch de aanmelding. 

 4: Alleen op binnenkomst van de (aan)betaling is de plaats gereserveerd. 

 5: Graag bij de overschrijving vermelden: Naam, naam seminar en  datum. 

 6: Het resterend bedrag uiterlijk 3 weken van te voren overmaken.  

    Op Rekening:  Rabobank NL48RABO0153826835 N.J Snoek ThetaHealingByNancy 

 8: Bij annulering vanuit de cursist is de volgende regel van toepassing:  Tot 1 week voor aanvang van de opleiding wordt 20% van     het resterende bedrag geretourneerd.

 9: Bij annulering door N.J Snoek ThetaHealingByNancy wordt het volledige bedrag geretourneerd. Dit bedrag zal terugbetaald     worden binnen 3 werkdagen na het schriftelijk kenbaar maken van de annulering. Annulering vanuit N.J Snoek zal in ieder geval     plaats vinden als er te weinig deelnemers zijn aan het seminar (hiervan krijgen de deelnemers 7 dagen van tevoren bericht), bij     ziekte van de cursusleider en andere buiten de macht van N.J Snoek liggende redenen.

10: In situaties van evidente overmacht behouden wij het recht behouden wij het recht om de datum en locatie te veranderen.

 

ThetaHealing By Nancy         Luijnhorststraat 13A      6941RD Didam  Tel: 06-34769657       www.thetahealingbynancy.nl

                                                                    KVK-nummer: 55765629